999 – Ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie

Dzięki współpracy Ottona III i Sylwestra II, w 999 roku, doszło do ustanowienia metropolii w Gnieźnie.

Dodaj komentarz