997 – Misja Św. Wojciecha

W 997 r., Wygnany z Pragi, biskup Wojciech, przyjaciel cesarza Ottona III i papieża Sylwestra II, przybył na dwór Chrobrego ze swoimi braćmi. Władca pomógł mu zorganizować wyprawę misyjną na tereny zamieszkałe przez Prusów. Jednak kapłan odrzucił ofertę uzbrojonej eskorty i udał się w podróż z dwoma towarzyszami. Wyruszył łodzią z Gdańska. Zmarł z rąk pogan. W roku 999 został kanonizowany jako męczennik.

922 – Panowanie Chrobrego

25 maja 992 r. Po śmierci Mieszka I, Bolesław szybko przejął władzę nad całym krajem, a następnie wypędził macochę i przyrodnich braci. Już w czerwcu był w pełni niezależnym władcą. Wskazuje to, że Bolesław Chrobry był obecny u swojego umierającego ojca, a Mieszko zgodził się na takie rozwiązanie.

992 – Dagome iudex

Dagome iudex jest jednym z najwcześniejszych dokumentów historycznych dotyczących Polski, chociaż Polska nie jest wymieniona z imienia. Mieszko I w dokumencie oddaje swoją ziemię (zwaną „Schinesghe”) pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Nazwa dokumentu pochodzi od słów otwierających.