972 – Bitwa pod Cedynią

Bitwa pod Cedynią odbyła się 24 czerwca 972 r. w pobliżu Odry. W bitwie tej wojska Mieszka I, pokonało siły Hodona. To, czy bitwa rzeczywiście miała miejsce w pobliżu współczesnego miasta Cedynia, jest kwestionowane w ramach nowoczesnego stypendium.
Mieszko I, pierwszy udokumentowany władca Polski z Wielkopolski, z powodzeniem prowadził kampanię w rejonie Cedyni, a następnie na terytorium plemion zachodniosłowiańskich pożądanych również przez Świętego Cesarza Rzymskiego Ottona I i szlachtę niemiecką. Bitwa miała na celu ustalenie posiadania obszaru między Mieszkiem a Hodonem. Zapisy z bitwy są nieliczne. Bitwa została krótko opisana przez kronikarza Thietmara z Merseburga (975-1018), którego ojciec brał udział w bitwie.
Bitwa pod Cedynią, pokrzyżowała plany margrabiego Marchii Łużyckiej na opanowanie Pomorza.

966 – Chrzest Polski

Chrystianizacja Polski odnosi się do wprowadzenia i późniejszego rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Polsce. Impulsem tego procesu był Chrzest Polski, chrzest osobisty Mieszka I, pierwszego władcy przyszłego państwa polskiego i znacznej części jego dworu. Ceremonia odbyła się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r., Ale dokładna lokalizacja jest nadal kwestionowana przez historyków, przy czym najbardziej prawdopodobnymi miejscami są miasta Poznań i Gniezno. Żona Mieszka, Dobrawa z Czech, jest często przypisywana znacznemu wpływowi na decyzję Mieszka o przyjęciu chrześcijaństwa.